icon facebook  icon twitter 
  • สินค้าของบริษัทมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ
  • โครงการตอบแทนสังคม
  • ทุกกระบวนการผลิตมีการใส่ใจคุณภาพ
  • บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ไม่หยุดยั้งในการพัฒนา
  • นำนวัตกรรมใหม่ๆมาเสริมคุณภาพ และคำนึงถึงความละเอียดอ่อนในเรื่องการผลิต
  • เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร

ดวงตา

 

 

B27

ใช้ยาอย่างไร ให้ตาปลอดภัย...                                                    
Last Update : 08 May 2018

B28

กระจกตาโก่ง อันตรายจากการขยี้ตา  
Last Update : 08 May 2018

B29

ภาวะตาแห้ง   อันตรายจากการใช้คอมพิวเตอร  
Last Update : 08 May 2018

B26

ตรวจตา ป้องกันภาวะจอประสาทเสื่อม
Last Update : 08 May 2018

B23

ภาวะผิดปกติของดวงตาแพ้แสง....
Last Update : 03 Mar 2016

B24

3 ท่าอ่านหนังสือผิดวิธีท าให้ป่วย อันตราย
Last Update : 03 Mar 2016

B25

เลือกแว่นกันแดดเพื่อปกป้องดวงตา
Last Update : 03 Mar 2016

B22

ภัยทางดวงตาที่ถูกลืม...
Last Update : 16 Jul 2015

B21

รังสียูวี ทำลายสุขภาพดวงตา
Last Update : 21 Jun 2015

B20

ภาวะสายตาผิดปกติ ไม่ควรมองข้าม
Last Update : 21 Jun 2015

B19

ปัญหาตาจากการใช้คอมพิวเตอร์
Last Update : 21 Oct 2014

B17

ทานปลา...ช่วยลดอาการตาแห้ง
Last Update : 21 Oct 2014

B18

อันตรายจากการต้มน้ำเดือดหลายครั้ง
Last Update : 21 Oct 2014

B16

บริหารกล้ามเนื้อตา ป้องกันโรคตา
Last Update : 21 Oct 2014

B15

อดอาหาร ส่งผลร้ายกับดวงตา
Last Update : 31 Oct 2014

B14

หยุดทำร้าย “ตาดำ”
Last Update : 08 May 2014

B13

เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้  อันตรายกว่าที่คิด
Last Update : 08 May 2014

B12

ตากุ้งยิง เกิดจากอะไร 
Last Update : 08 May 2014

B11

เปิดไฟนอนทำให้สายตาสั้นลง
Last Update : 23 Sep 2014

B10

การดูแลตัวเองหลังผ่าตัดตาต้อกระจก
Last Update :  23 Sep 2014

B9

น้ำวุ้นในลูกตาสำคัญยังไง
Last Update : 23 Sep 2014

B6

วิธีโยคะถนอมสายตา
Last Update :  09 Jul 2014

B4

อาการตาแห้งที่ไม่ควรละเลย...
Last Update :  09 Jul 2014

B5

ปัญหาสายตาและการมองเห็น
Last Update : 09 Jul 2014

B3

โรคจอประสาทตาเสื่อม สาเหตุทำให้ตาบอด
Last Update : 09 Jul 2014

B2

ภาวะเบาหวานขึ้นประสาทจอรับภาพ (Retinopathy)
Last Update : 30 Jun 2014

B1

เคล็ดลับการลดตาแห้ง
Last Update : 30 Jun 2014

B8

คุณแม่ควรทราบมะเร็งจอประสาทตา
Last Update : 30 Jun 2014

B7

ภาวะเลือดออกในวุ้นลูกตา
Last Update : 30 Jun 2014

 
บริษัทในเครือ ที.โอ. กรุ๊ป                T.O jpg     logo to p      logo to L        logo to M      logo medica