icon facebook  icon twitter 
  • สินค้าของบริษัทมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ
  • โครงการตอบแทนสังคม
  • ทุกกระบวนการผลิตมีการใส่ใจคุณภาพ
  • บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ไม่หยุดยั้งในการพัฒนา
  • นำนวัตกรรมใหม่ๆมาเสริมคุณภาพ และคำนึงถึงความละเอียดอ่อนในเรื่องการผลิต
  • เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร

หวัดและภูมิแพ้

   
 C23

โรคภูมิแพ้ในเด็ก...
Last Update : 03 Oct 2018

C22

ร้อนนี้เปิดแอร์ไม่กลัวภูมิแพ้   
Last Update : 05 May2017

C21 อดนอน ภูมิตกติดหวัดง่ายขึ้น   
Last Update : 09 Feb 2017
C20 ไวรัสไข้หวัดชอบจมูกเย็นๆ….
Last Update : 14 Sep 2015
C19 เป็นหวัด หรือ ภูมิแพ้กันแน่  
Last Update : 09 Jun 2015
C17 รู้จักกับภัยโรคภูมิแพ้น้ำอสุจิ หรือ POIS  
Last Update :  09 Jun 2015
 C18 โรคภูมิแพ้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในครรภ์มารดา
Last Update : 09 Jun 2015
C15 น้ำผึ้ง หวานจากธรรมชาติก็เสี่ยงเบาหวานและภูมิแพ้ได้
Last Update : 12 Jun 2015
C16 “ภูมิแพ้” กับสายฝน  
Last Update : 12 Jun 2015
C14 หวัดเรื้อรังจาก  “เชื้อแบคทีเรีย”
Last Update : 05 Nov 2014
C13 ผู้หญิงติดหวัดง่ายกว่าผู้ชาย วิธีเอาเชื้อโรคให้อยู่ ไม่ต้องพึ่งยา
Last Update : 05 Nov 2014
C12 13 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคหวัด  
Last Update : 02 Sep 2014
C11 โรคภูมิแพ้ที่ตาเกิดขึ้นได้อย่างไร  
Last Update : 02 Sep 2014
C10 ไซนัสอักเสบ แตกต่างจาก หวัด อย่างไร
Last Update : 02 Sep 2014
C9 เยื่อบุจมูกอักเสบจากเครื่องปรับอากาศ
Last Update : 14 Aug 2014
C7 การรักษาหวัด 10 ขั้น  
Last Update : 15 Jul 2014
C8 รู้สึกป่วย เป็นหวัด ทำยังไงให้รู้สึกดีได้เร็วขึ้น
Last Update : 15 Jul 2014
C6 โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis)  
Last Update : 15 Jul 2014
C1 สาเหตุที่น้ำมูกไหลเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์ 
Last Update : 30 Jun 2014
C2 หวัดเรื้อรัง อาจไม่ใช่เพียงหวัดภูมิแพ้
Last Update : 30 Jun 2014
C5 ระวังไวรัสสายพันธ์ใหม่ โคโรน่า
Last Update : 30 Jun 2014
C4 โรคภูมิแพ้ตัวเอง
Last Update : 30 Jun 2014
  การรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
Last Update : 30 Jun 2014
 
บริษัทในเครือ ที.โอ. กรุ๊ป                T.O jpg     logo to p      logo to L        logo to M      logo medica